Remeis Mangal Dosha

Mangal Dosha Remedies


Les tradicions i creences índies tenen un gran arrelament i un dels dogmes més importants de la nostra societat és el de Mangal Dosha. La validesa i l’acceptació de qualsevol proposta matrimonial està dictada per Kundali dels nuvis. Quan Mart es col·loca a la primera, quarta, setena, vuitena o dotzena casa, es creu que el Kundali té Mangal Dosha i es diu que la persona és 'Manglik'. Una explicació notable a això es deu a la naturalesa ardent de Mart, el planeta de la guerra. La presència de Mangal Dosha té greus repercussions i té un impacte significatiu en la seva vida matrimonial. És per això que es dóna importància al concepte de fer coincidir el Kundali. Tot i això, hi ha excepcions disponibles per anul·lar el problema, però s’ha de tenir la deguda consideració a Mangal Dosha i no es pot ignorar.

La posició de Mart en diferents cases té efectes variables sobre una persona i el seu matrimoni. És fonamental determinar la seva posició a través d’un inici rigorós per tal d’evitar el trencament de la llar i el matrimoni. En el cas que Mart es col·loqui a la 1a casa, tindrà un impacte en diversos aspectes de la 4a, 7a i 8a casa. La 1a casa és determinant de la personalitat i el comportament d’una persona. L’efecte advers provocarà que l’individu sigui força agressiu i irritable. Com que la quarta casa està angoixada, hi haurà possibles problemes relacionats amb la casa i els vehicles. La setena casa prediu dificultats substancials pel que fa a la vida matrimonial. A més, la 8a Casa retrata majors obstruccions indicant cap a accidents mortals.

El Manglik Dosha afecta particularment la dinàmica de les llars quan Mart es col·loca a la setena casa. Aquesta ubicació indica una casa i un matrimoni bastant inestables i inestables. Els seus efectes negatius transcendeixen els nuvis i tenen un impacte negatiu també en altres membres de la família. Es tradueix en relacions desagradables i diàlegs poc cerimonials entre els diferents individus de la casa. A més, també és probable que apareguin greus problemes financers. Això pot adoptar la forma de grans pèrdues de diners, propietats i altres actius valuosos. Les conseqüències, per tant, causen importants implicacions en el benestar físic, mental i emocional de tots els que estan en la línia de foc.

Tot i que els textos difereixen molt en les seves estratègies de reparació per a un Manglik, n’hi ha que es practiquen i es realitzen habitualment per alliberar la gent de la seva mala sort. Els mètodes senzills de reduir Manglik Dosha amb l'ajut de remeis astrològics serien Poojas regulars i recitació de mantres. Un altre mètode seguit és el de portar pedres precioses prescrites per un astròleg i donar temps i diners a causes benèfiques. Una altra pràctica seguida, però no tan habitual, és la de realitzar una cerimònia per al Manglik anomenada Kumbh Vivah. El Manglik es casa amb un arbre de Banyan, Peepal o bé amb un ídol de plata o d’or de Vishnu. Es creu que aquesta cerimònia elimina les conseqüències adverses d’una personaMangal Doshai garanteix un matrimoni harmoniós i feliç.Entrades Populars